Prejsť na obsah

Mestská rada: 5

5. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 11.04.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

z v o l á v a m

 

5. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. apríla 2019 (štvrtok) o 8.00 hod. 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1.  Úverové financovanie investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v rokoch 2019 – 2022 a návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019  

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2.  Záver

 

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice