Prejsť na obsah

Sekretariát riaditeľa Magistrátu mesta Košice

Sekretariát riaditeľa Magistrátu mesta Košice


MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 315
Tel.: +421-(0)55-6419 711, fax: +421-(0)55-6436 288

Jana Butkovičová - asistent riaditeľa MMK


e-mail*: riaditelmmk @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Sekretariát riaditeľa je administratívnym a organizačným útvarom riaditeľa.
Zamestnanci pracujúci na sekretariáte riaditeľa sú priamo podriadení riaditeľovi a plnia úlohy podľa jeho pokynov.

Sekretariát zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a správou najmä:

  • zostavovanie návrhu pracovného programu riaditeľa a pomoc pri jeho zostavovaní,
  • vedenie evidencie dohodnutých rokovaní a ich príprava, vrátane zabezpečenia a predkladania podkladov,
  • vyhotovovanie záznamov z rokovaní u riaditeľa a ich archivácia,
  • príprava a zvolávanie porád riaditeľa, vyhotovovanie zápisníc z porád a zabezpečenie ich rozoslania,
  • kontrola plnenie úloh uložených riaditeľom,
  • predkladanie došlej korešpondenciu a tej, ktorú si k predloženiu vyhradil, riaditeľovi,
  • vedenie evidencie pošty riaditeľa.