Prejsť na obsah

Symboly mesta Košice

Erb mesta Košice

 

ERB MESTA KOŠICE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 159
O symboloch mesta Košice - príloha č.1Štít erbu mesta Košice

 

ŠTÍT MESTA KOŠICE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 159
O symboloch mesta Košice - príloha č.2Vlajka a pečať mesta Košice

     

VLAJKA MESTA KOŠICE PEČAŤ MESTA KOŠICE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 159
O symboloch mesta Košice - príloha č.3 Erb mesta Košice - história