Zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice

Zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice


MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D"

Zástupcovia riaditeľa:

Ing. Richard Dlhý e-mail*:   richard.dlhy @ kosice.sk       vedúci odd. strategického rozvoja

Ing. Marta Kažimírová

e-mail*:   marta.kazimirova @ kosice.sk vedúci odd. ekonomického
Ing. Jan Gliganič

e-mail*:   jan.gliganic @ kosice.sk vedúci odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
Mgr. Matej Čontofalský

e-mail*:   matej.contofalsky @ kosice.sk vedúci odd. právneho a majetkového


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Riaditeľa zastupujú štyria zástupcovia riaditeľa, ktorí sú zároveň vedúcimi oddelenia výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, oddelenia právneho a majetkového, oddelenia ekonomického a oddelenia strategického rozvoja. Zástupcami riaditeľa sa stávajú obsadením funkcie vedúceho oddelenia pre určenú oblasť úloh.