Prejsť na obsah

Zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice

Zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice


MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D"

Zástupcovia riaditeľa:

1. zástupca riaditeľa oddelenia pod priamym riadením 1. zástupcu riaditeľa:
Ing. Richard Dlhý e-mail*:   richard.dlhy @ kosice.sk       odd. strategického rozvoja,
odd. sociálnych vecí
2. zástupca riaditeľa oddelenia pod priamym riadením 2. zástupcu riaditeľa:
Ing. Ján Gliganič

e-mail*:   jan.gliganic @ kosice.sk odd. dopravy a životného prostredia,
odd. stavebného úradu
3. zástupca riaditeľa
Mgr. Matej Čontofalský

e-mail*:   matej.contofalsky @ kosice.sk vedúci odd. právneho a majetkového
4. zástupca riaditeľa
Ing. Marta Kažimírová

e-mail*:   marta.kazimirova @ kosice.sk vedúci odd. ekonomického
5. zástupca riaditeľa
Ing. Branislav Ondrík, PhD. 

e-mail*:  branislav.ondrik @ kosice.sk vedúci odd. riadenia vnútorných procesov


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).