Zverejnenie oznámení verejných funkcionárov za rok 2019

Zverejnenie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ako osobitná komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach) v súlade s článkom 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019.

 

Oznámenia verejných funkcionárov sú uložené v prílohe.