Prejsť na obsah

Zmeny v poslaneckom zbore MZ v priebehu volebného obdobia

Volebné obdobie 2018 - 2022


 rok 2021

Ing. Jozef Filipko,
Mgr. Ľubomír Grega, MBA,
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP,
doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH,
Ing. Milan Lesňák,
Ing. Vladimír Saxa,
Mgr. Marcel Šaňa
od 02.02.2021 - vstup do nového poslaneckého klubu Pre Košičanov
Mgr. Marcel Šaňa od 01.02.2021 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Fungujúce Košice a ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec rok 2020

Ing. Vladimír Saxa  od 16.11.2020 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Fungujúce Košice a ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
Ing. Jozef Filipko  od 30.7.2020 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Fungujúce Košice a ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
JUDr. Tibor Bacsó od 30.07.2020 pôsobenie ako nezaradený poslanec
Ing. Juraj Tobák 24.06.2020 - vzdanie sa poslaneckého mandátu - náhradník JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Juraj Tobák k 08.04.2020 - sa stal členom poslaneckého klubu Košickí aktivisti a nezávislí (KAN)
Henrich Burdiga 21.02.2020 - vzdanie sa členstva v Mestskej rade - náhradník Mgr. Ladislav Strojný, a vzdanie sa poslaneckého mandátu - náhradník Ing. Juraj Tobák rok 2019

Ing. Vladislav Stanko MBA, LL.M. k 12.12.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a od 13.12.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský k 12.12.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a od 13.12.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
Mgr. Ľubomír Grega k 12.12.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a od 13.12.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
Bc. Dominik Karaffa k 11.12.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a od 12.12.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
Mgr. Marcel Gibóda k 11.12.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a od 12.12.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
Ing. Igor Petrovčik k 02.10.2019 - vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Fungujúce Košice
a od 03.10.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec
MUDr. Ján Sekáč 31.12.2018 - zánik politickej strany Šport do Košíc a na východ,
a od 31.01.2019 ďalšie pôsobenie ako nezaradený poslanec