Prejsť na obsah

Zmeny v poslaneckom zbore MZ v priebehu volebného obdobia r. 2022 - 2026

Volebné obdobie 2022 - 2026


 rok 2023

Ing. Tibor Bačinský
Mgr. Marcel Vrchota
od 13.06.2023 - vstup do poslaneckého klubu Košický klub
Mgr. Lucia Gurbáľová
Mgr. Bernard Berberich
Mgr. Peter Berinšter
Mgr. Marcel Gibóda
Mgr. Peter Múdry
MUDr. Ján Sekáč
PhDr. Marcel Šaňa
Tomáš Vasok
od 11.05.2023 - vstup do nového poslaneckého klubu Spolupráca pre Košice