Prejsť na obsah

Zmeny v zložení mestskej rady v priebehu volebného obdobia

Volebné obdobie 2018 - 2022


 rok 2021

Ing. Milan Lesňák voľba za člena Mestskej rady v Košiciach uzn. MZ č. 593/ XXIII. zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 03.05.2021
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský odvolanie z funkcie člena Mestskej rady v Košiciach uzn. MZ č. 593/ XXIII. zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 03.05.2021 rok 2020

Mgr. Ladislav Strojný voľba za člena Mestskej rady v Košiciach uzn. MZ č. 369/ XII. zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 20.-21.02.2020
Henrich Burdiga vzdanie sa funkcie člena Mestskej rady v Košiciach uzn. MZ č. 369/ XII. zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 20.-21.02.2020