Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

VEC VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II“ - POZVÁNKA
Oznamujem občanom, že dňa 1.6.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT KOŠICE“.
Obec Čečejovce v spolupráci s obcami Cestice, Veľká Ida, MČ Košice - Šaca, mestom Košice a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 17.mája 2007 (štvrtok) o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Čečejovciach
Oznamujem občanom, že dňa 25.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BIG BOX KOŠICE