Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 30.1.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „VÝROBNÁ HALA JOBELSA KOŠICE“.
Oznamujem občanom, že dňa 19.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť: „KOMPLEX CASSOVAR“.
Oznamujem občanom, že dňa 15.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „JAZDECKÝ AREÁL amCar KOŠICE“.