Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 28.11.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu: „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUKOVEC.“
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok na skúšobnú prevádzku stavebníkovi EUROCAST Košice, s.r.o.,
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby Zlievareň II - Vytĺkací 30 t rošt na skúšobnú prevádzku stavebníkovi EUROCAST Košice, s.r.o.,
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM ZPO 1, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice,
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM ZPO 1, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o.