Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 19.8.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania – oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MALÁ IDA“.
Oznamujem občanom, že dňa 13.8.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „VALALIKY, GEČA - KANALIZÁCIA“.
Oznamujem občanom, že dňa 8.8.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „PARKOVISKO P3, LETISKO KOŠICE“.
Oznamujem občanom, že dňa 30.07.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti -stavby „AUPARK KOŠICE."