Prejsť na obsah

Oznámenia verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Tlačivo oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

a) v elektronickej podobe – na webovej stránke Národnej rady SR,

b) v listinnej podobe – tlačivo vo formáte PDF je uložené v prílohe (viď nižšie).

 

Zverejnenie oznámení verejných funkcionárov