Oznámenia verejných funkcionárov

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

 

Tlačivo na elektronické vyplnenie je zverejnene na webstránke Národnej rady SR

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare#fab

 

Tlačivo na ručné vyplnenie vo formáte pdf je uložené v prílohe