Samospráva

Návrh na zrušenie VZN č. 6 O kronike mesta Košice 

 

Návrh na nové VZN o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.02.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ MČ Košice – Sídlisko KVP