Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ

Návrh na zmenu VZN č. 52 o záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh