Samospráva

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ - JUDr. Tibor Bacsó

Návrhy na nové VZN a zmeny VZN