Samospráva

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „KE, rekonštrukcia hate Ťahanovce“