Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Kontrolnou nočnou akciou zameranou na zmapovanie aktuálnej situácie v Košiciach z hľadiska bezpečnosti, odštartovalo včera (28. 3. 06) vedenie mesta sériu výjazdov do košických ulíc. Zastupujúci primátor Košíc František Knapík zdôvodnil operatívnu kontrolu potrebou dôkladnejšieho spoznania bezpečnostnej situácie priamo v teréne.
Pokiaľ Vaša mestská časť, Vaša inštitúcia organizuje v termíne od 1. do 7. mája 2006 vlastné podujatia, ktoré môžu obohatiť celý harmonogram osláv, ponúkame Vám možnosť ich propagovania v programovom bulletine. V prípade záujmu je potrebné zaslať podkladové materiály o podujatí v termíne do 5. 4. 2006.
Zastupujúci primátor mesta Košice František Knapík dnes oslovil listom prezidenta Správnej rady OZ Košická Aréna Ing. Ľubomíra Veme, v ktorom mu navrhol zorganizovať Deň otvorených dverí novej Steel Areny tak, aby sa s ňou mohli oboznámiť všetci Košičania.
V priestoroch košického Centra voľného času DOMINO sa 8. februára uskutoční Krajské kolo v poradí už VIII. ročníka Olympiády ľudských práv, prestížnej celoslovenskej súťaže určenej pre študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť.
V zmysle zákona je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dane za psa ten daňovník, u ktorého nastali zmeny v predchádzajúcom roku. Pre rok 2006 došlo k výraznej úprave v zdaňovaní psov.