Prejsť na obsah

Oddelenie ochrany objektov

Znak Mestskej polície
Vedúci oddelenia: Ing. Jaroslav Klasovský
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 641 94 09
email: jaroslav.klasovsky@msp.kosice.sk
   
Zástupca vedúceho oddelenia: Ing. Ľuboš Czirner, MBA
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 641 94 17
email: lubos.czirner@msp.kosice.sk
   
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
   Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159