Prejsť na obsah

Stanica Západ

Znak Mestskej polície
Veliteľ stanice: Mgr. Rastislav Kuc
Zástupca veliteľa stanice: Ing. Marek Štetiar
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A, trakt D. 5. posch.
  Priestupkové odd., trakt F-007, prízemie
Kontaktné telefónne čísla: veliteľ stanice: 055/ 6419 929
koordinátor: 055/ 6419 927,   0918 111 493
priestupky: 055/ 6419 926
email: koordinator.zapad@msp.kosice.sk
   
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Západ

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice Západ