Prejsť na obsah

Stanica Sever

Znak Mestskej polície
Veliteľ stanice: Ing. Peter Palko
Sídlo: Košice, Nám. Jána Mathého 1
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 0918 937 253
email: koordinator.sever@msp.kosice.sk
   
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Džungľa
Mestská časť Kavečany
Mestská časť Sever

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice Sever