Prejsť na obsah

Zástupca náčelníka

Znak Mestskej polície

 
Zástupca náčelníka: Ing. Ladislav Suchý
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 641 94 03
email: ladislav.suchy@kosice.sk  
   
Zástupca náčelníka pre výkonné útvary: Ing. Juraj Komjáti
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 641 94 06
email: juraj.komjati@kosice.sk  
   
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
/Magistrát mesta Košice/
   

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159