Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce rokovanie

Informácie

Dátum konania: 15.12.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
15. decembra 2006 ( piatok ) od 9.00 hod.

vo Veľkej sále Historickej radnice, Hlavná 59, Košice

Návrh programu:

1.   Otvorenie

2.   Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch
      volieb primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva
      v Košiciach

3.   Zloženie sľubu primátora mesta Košice

4.   Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva
      v Košiciach


5.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

6.   Správa mandátovej komisie o overení platnosti 
      volieb primátora mesta Košice a poslancov
      Mestského zastupiteľstva v Košiciach

7.   Vystúpenie primátora mesta Košice

8.   Príhovor hostí

P r e s t á v k a

9.   Organizačné a personálne otázky

10. Záver Ing. František Knapík
primátor mesta