Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 13.11.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

X. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. novembra 2007 ( utorok ) od 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 1,67 MB Návrh Organizačného poriadku MMK a organizačnej štruktúry PREDKLADÁ: Poslanecký klub SDKÚ-DS, SMK-MKP