Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 29.01.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XII. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. januára 2008 ( utorok ) od 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 798,16 KB Návrh na vstup občianskeho združenia Košická aréna do občianskeho združenia Hokejový Club Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
2. ZIP 817,79 KB Multifunkčný spoločensko-športový areál Košice - zabezpečenie podmienok pre realizáciu investičného projektu PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 28,92 KB Návrh na schválenie povinnej prílohy č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora