Prejsť na obsah

Zasadnutie: XV

XV. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 05.06.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XV. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2008 (štvrtok) od 13.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 473,6 KB Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalite Krásna – Východné mesto PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 833,51 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Na Hore II. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta