Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVII

XVII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.07.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XVII. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2008 (streda) od 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 34,67 KB Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. ZIP 26,2 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 452 zo dňa 24.4.2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
3. ZIP 28,62 KB Odvolanie námestníka primátora mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
4. ZIP 33,71 KB Poverenie poslanca výkonom funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. ZIP 31,85 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 33,06 KB Nájom pozemkov pre výstavbu AUPARKU a určenie formy úrovňového dopravného riešenia PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta