Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 02.10.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XIX. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
2. októbra 2008 (štvrtok) od 8,00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie.
1. ZIP 382 KB Návrh na 4. úpravu rozpočtu PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 38,94 KB Zmena uznesenia MZ č. 553 zo dňa 30. júla 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta