Prejsť na obsah

Zasadnutie: 32

pokračovanie XXIV. rokovania

Informácie

Dátum konania: 13.05.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam pokračovanie XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

13. mája 2009 (streda) o 10.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXIV. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 30. apríla 2009.


Ing. František Knapík
primátor mesta Košice