Prejsť na obsah

Zasadnutie: 4

pokračovanie II. rokovania

Informácie

Dátum konania: 08.03.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. marca 2007 ( štvrtok ) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení II. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 22.2.2007.


Ing. František Knapík