Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXII

XXXII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 12.04.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXXII. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. apríla 2010 (pondelok) od 14,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.

1. ZIP 555,19 KB Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre mesto Košice - MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta Košice
2. ZIP 264,25 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do orgánov občianskeho združenia Košická aréna PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta Košice
3. --- Záver