Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXV

XXXV. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 14.06.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXXV. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. júna 2010 (pondelok) od 14,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 91,87 KB Predaj bytového domu na ul. Podjavorinskej 14 v Košiciach pre obec Nižná Myšľa PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
2. ZIP 95,43 KB Návrh na riešenie bytovej situácie obyvateľov mesta Košice postihnutých povodňami - núdzové ubytovanie PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
3. --- Záver