Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 29.05.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

V. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. mája 2007 ( utorok ) od 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 11,1 KB Návrh na zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 2,85 MB Návrh zmeny tarifného systému MHD v Košiciach PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
3. ZIP 2,91 MB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice, lokalita Slovan PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta