Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 03.06.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 132 - 133
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 22 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

IV. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. júna 2015 (streda) od 7.45 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
1. PDF 152,75 KB Správa mandátovej komisie PREDKLADÁ: predseda mandátovej komisie
2. PDF 152,49 KB Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ
3. --- Záver