Prejsť na obsah

Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2014 - 2018

Aktuálny prehľad rokovaní

Komisia Mestského zastupiteľstva Dátum rokovania  Čas rokovania  Miestnosť   Program      Výstupy     
Finančná komisia 11.09.2018 15.00 C 118 pozvánka uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   12.09.2018 15.30 D 310 pozvánka uznesenia
Majetková komisia   15.11.2018 15.00 D 208 pozvánka uznesenia
Sociálna a bytová komisia 10.09.2018 14.00 C 205 pozvánka uznesenia
Komisia cirkví  12.09.2018 14.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia školstva, športu a mládeže 10.09.2018 14.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  10.09.2018 15.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia dopravy a výstavby 12.09.2018 15.00 C 118 pozvánka uznesenia
Legislatívno-právna komisia   11.09.2018 15.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia kultúry 04.09.2018 13.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia národnostných menšín 11.09.2018 14.00 C 208 pozvánka uznesenia

Zloženie komisií

 

Finančná komisia
Predseda: Ing. Dušan Petrenka
Sekretár: Ing. Marta Kažimírová
Poslanci: Ing. Juraj Briškár, MVDr. Anna Jenčová, Ing. Ján Jakubov, Marián Gaj, Ing. Jozef Karabin, MUDr. Milan Maďar, Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.  
Neposlanci: Ing. Peter Klein, Mgr. Martin Eliáš, JUDr. Ladislav Gaura, Ing. Ondrej Vargic, Ing. Ladislav Varga
Uznesenia z rokovaní komisie

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: MVDr. Anna Jenčová
Sekretár: Ing.Štefan Daňo
Poslanci: MUDr. Renáta Lenártová, PhD., Ing. Dušan Petrenka, Ing. Andrej Sitkár, JUDr. Cyril Betuš, Mgr. Tomáš Gáll
Neposlanci: Ing. Milan Papcun, Ing. Peter Želinský, Ing. Marek Mitterpák, Ing. Ľuboslav Čobík – Ferčík, Ing. Matúš Sedlák, Miroslav Holub, Doc. Ing. Ján Buleca, PhD., Ing. Ladislav Šteffko
Uznesenia z rokovaní komisie


Majetková komisia
Predseda: JUDr. Otto Brixi
Sekretár: Ing.Denisa Drugdová
Poslanci: Ing. Juraj Briškár, JUDr. Jaroslav Kaifer, Ing. Marek Kandráč, Ing. Stanislav Kočiš, JUDr. Martin Petruško, Ing. Ján Jakubov, Ing. Ján Dečo, Marián Gaj, Ing. Iveta Kijevská, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.
Uznesenia z rokovaní komisie


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Mgr. Renáta Šramková
Sekretár: Bc. Dana Surová
Poslanci: MVDr. Anna Jenčová, Miroslav Špak, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ladislav Šaňa
Neposlanci: Bc. Iveta Hoľáková, Bc. Agáta Grančičová, Michal Matečka, Ing. Zuzana Zaraská, Klára Remiášová, Anna Magyárová, Bc. Karolína Velesová, Ing. Zita Bubenková, Mgr. Zuzana Slivenská, Mgr. Silvia Hricková
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia cirkví
Predseda: Daniel Rusnák
Sekretár: Ing. Mária Juhásová
Poslanci: Mgr. Ľubomír Grega, Ing. Alfonz Halenár, Mgr. Bernard Berberich, Ing. Jaroslav Polaček
Neposlanci: Mgr. Ján Liba, Mgr. Dalibor Smolník, JUDr. František Kaleja, Mgr. Bohumil Kaman, Mgr. Ondrej Kolárovský, ThBibLic. Róbert Jáger, PhD., ThLic. Pavol Bardzák, JUDr. Jana Janošíková, PaedDr. Radko Rakušan, Ing. Ladislav Göőz, Mgr. Peter Novák, Ing. Emil Oetter, ThDr. Radoslav Lojan, PhD., MUDr. Tomáš Teššer, Eva Bombová
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia školstva, športu a mládeže
Predseda: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Sekretár: Blanka Eliášová
Poslanci: JUDr. Tibor Bacsó, JUDr. Cyril Betuš, MUDr. Igor Jutka, MPH, Ing. Bc. Iveta Kijevská, PhDr. Katarína Čižmáriková, Mgr. Tomáš Gáll, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., Ing. Jozef Karabin
Neposlanci: RNDr. Miriam Melišová – Čugová, František Králka, Ing. Michal Capcara, PhDr. Pavol Mutafov, PaedDr. Eva Tkáčiková, JUDr. Ján Caban, Mgr. Róbert Schwarcz, PaedDr. Tatiana Švecová, Ing. Martin Farkašovský, Prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., MBA, PhDr. Karol Bačo, Ing. Peter Berta
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: Ing. Bc. Iveta Kijevská
Sekretár: Ing. Mária Kottferová
Poslanci: MUDr. Mária Grüllingová, MUDr. Milan Maďar, Ing. Andrej Sitkár, MUDr. Ján Sekáč, Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.
Neposlanci: Ing. Milan Murín, Bc. Viktória Lehotzká, Ing. Gabriela Adamčáková, Mgr. Tomáš Hargaš, Mgr. Viliam Knap, PhD., PhDr. Tomáš Szegedi, Ing. Štefan Kertes, Ing. Viera Haberová, Ing. František Palkó, doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD., Ing. Roman Fendek
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Ing. Stanislav Kočiš
Sekretár: Ing.Henrieta Harabinová
Poslanci: JUDr. Martin Petruško, Ing. Marek Kandráč, Ing. Dušan Petrenka, Miroslav Špak, JUDr. Tibor Bacsó, Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Neposlanci: Ing. Ladislav Olexa, CSc., Ing. Jaroslav Mezencev, Ing. Jozef Vrábeľ, Ing. Jakub Špilár, Ing. Erik Cimbala, Ing. Stanislav Vibranský
Uznesenia z rokovaní komisie


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Jaroslav Kaifer
Sekretár: Mgr. Katarína Popovič
Poslanci: JUDr. Jaroslav Hlinka, JUDr. Tibor Bacsó, Mgr. Jozef Andrejčák
Neposlanci: JUDr. Emília Župíková, JUDr. Tibor Krinický, JUDr. Peter Švider, JUDr. Margita Adamčíková, JUDr. Vladimír Bela, Mgr. Peter Tóth, Mgr. Martin Ištván, JUDr. Štefan Fedor
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia kultúry
Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Sekretár: Mgr. Andrea Takáčová
Poslanci: PhDr. Katarína Čižmáriková, Marián Gaj, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Mgr. Renáta Šramková
Neposlanci: PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Mgr. Peter Himič, PhD., PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., Ing. Marek Béreš, Rastislav Pistrák, Ing. Cyril Ďurišin, Bc. Juraj Seman, Mgr. art. Milan Kyjovský, Ing. Andrea Hildebrand, Stanislav Majza, PaedDr. Tibor Kočík, Michaela Dobošová, Mária Jokeľová
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia národnostných menšín
Predseda: JUDr. Tibor Bacsó
Sekretár: Ing. Alžbeta Kubincová
Poslanci: MUDr. Renáta Lenártová, PhD., Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
Neposlanci: Lívia Oltmanová, Mgr. Bohumil Kaman, Ing. Ondrej Kožár, Mgr. art. Štefánia Gajdošová Sikorski, Juraj Magur, Mária Bicková, Mgr. Natália Dostovalová, Ing. Otília Leskovská, MVDr. Duy Vu Nguyen, Ing. Anton Glezgo, MVDr. Júlia Sokolová, Ing. Jozef Filipko, Ing. Ladislav Breicha, Mgr. Kornélia Betáková, Jiří Zaťovič, Mgr. Klaudia Oláhová
Uznesenia z rokovaní komisie


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: JUDr. Cyril Betuš
Poslanci: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., JUDr. Jaroslav Kaifer, Miroslav Špak, Mgr. Marcel Gibóda  /Zdroj: Kancelária samosprávnych orgánov MMK/