Prejsť na obsah

Zasadnutie: 6

pokračovanie V. rokovania

Informácie

Dátum konania: 13.07.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. júla 2015 (pondelok) o 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení V. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 22. júna 2015.


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice