Prejsť na obsah

Uznesenia: 271 - 273

VII. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 30.11.2015

UZNESENIE: 271

Názov:
Správa komisie na posúdenie náležitostí písomných prihlášok a vyhodnotenie splnenia predpokladov kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Košice

Ostatné