Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 29.04.2020
Dátum publikovania: 24.04.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 381 - 384
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
z v o l á v a m
 
XIV. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 
29. apríla 2020 (streda) od 9.00 hod.
  
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
  
Otvorenie 
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 250,13 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 - 2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 1,68 MB Vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na ukončenie stavebnej časti projektu Košická futbalová aréna – I. etapa PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
3. ZIP 153,63 KB Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. --- Záver