Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2018 - 2022

Aktuálny prehľad rokovaní

Komisia Mestského zastupiteľstva Dátum rokovania  Čas rokovania  Miestnosť   Program      Výstupy     
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov        
Legislatívno-právna komisia   06.02.2019 14.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia kultúry 04.02.2019 14.30 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia národnostných menšín
Finančná komisia 07.02.2019 14.30 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia pre vzdelávanie 05.02.2019 15.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia športu a aktívneho oddychu 06.02.2019 15.00 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   04.02.2019 16.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia dopravy a výstavby 05.02.2019 14.00 C 205 pozvánka uznesenia
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  05.02.2019 15.30 D 310 pozvánka uznesenia
Sociálna a bytová komisia 05.02.2019 14.00 F 105 pozvánka uznesenia
Majetková komisia   07.02.2019 13.00 D 208 pozvánka uznesenia
Komisia cirkví 

Zloženie komisií 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: JUDr. Jaroslav Hlinka
Sekretár: Mgr. Katarína Popovič
Poslanci: Mgr. Jozef Andrejčák, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Jozef Filipko, Bc. Marcel Šaňa, Mgr. Peter Liba, Ing. Igor Petrovčik, Bc. Martin Seman, JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., JUDr. Martin Balčík, MVDr. Zdenko Lipták  
Popis činnosti komisie


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Martin Balčík
Sekretár: JUDr. Andrea Ivanocová
Poslanci: JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., Mgr. Jozef Andrejčák, Bc. Dominik Karaffa, Mgr. Marcel Vrchota, MVDr. Zdenko Lipták, JUDr. Jaroslav Hlinka
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia kultúry
Predseda: Mgr. Ľubomír Grega
Sekretár: Mgr. Andrea Takáčová
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Mgr. Ladislav Strojný, Ing. František Ténai, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Lucia Gurbáľová, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Horenský, PhD., PhDr. Róbert Schwarcz
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia národnostných menšín
Predseda: Ing. Jozef Filipko
Sekretár: Ing. Alžbeta Kubincová
Poslanci: Bc. Marcel Šaňa, Michal Djordjevič, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Finančná komisia
Predseda: JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
Sekretár: Ing. Marta Kažimírová
Poslanci: Ing. Ján Jakubov, Ing. Igor Petrovčik, JUDr. Martin Balčík, Daniel Rusnák, Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Peter Liba, Henrich Burdiga, Ing. Milan Lesňák, Miroslav Špak  
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre vzdelávanie
Predseda: PhDr. Róbert Schwarcz
Sekretár: Blanka Eliášová
Poslanci: Mgr. Lucia Gurbáľová, Bc. Marcel Šaňa, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Martin Seman, Ing. Erich Blanár, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Mgr. Marián Horenský, PhD.
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia športu a aktívneho oddychu
Predseda: Mgr. Ladislav Lörinc
Sekretár: Ing. Dana Šťastná
Poslanci: Michal Djordjevič, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, MUDr. Ján Sekáč, Mgr. Marián Horenský, PhD., JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., Mgr. Peter Liba, Bc. Martin Seman, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., Mgr. Ladislav Strojný, PhDr. Róbert Schwarcz, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Erich Blanár, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., Ing. Milan Lesňák, Ing. Jozef Karabin
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: MUDr. Ján Sekáč
Sekretár: Ing.Štefan Daňo
Poslanci: Mgr. Ladislav Strojný, Ing. František Ténai, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Mgr. Marcel Vrchota
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Ing. Igor Petrovčik
Sekretár: Ing.Henrieta Harabinová
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Erich Blanár, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Mgr. Ladislav Lörinc, Henrich Burdiga, Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Marián Horenský, PhD., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Dominik Karaffa, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Miroslav Špak
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: MVDr. Zdenko Lipták
Sekretár:  Ing. Mária Kottferová
Poslanci: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Dominik Karaffa, Ing. Erich Blanár
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Iveta Adamčíková
Sekretár: Bc. Dana Surová
Poslanci: Bc. Marcel Šaňa, Mgr. Lucia Gurbáľová, Bc. Martin Seman, Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Majetková komisia
Predseda: Bc. Dominik Karaffa
Sekretár: Ing. Lýdia Juríková
Poslanci: Iveta Adamčíková, Ing. Marek Kandráč, Ing. Igor Petrovčik, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Peter Liba, Ing. Jozef Filipko, Henrich Burdiga, Ing. Milan Lesňák, Miroslav Špak
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia cirkví
Predseda: Mgr. Bernard Berberich
Sekretár: Ing. Mária Juhásová
Poslanci: Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Peter Liba, Iveta Adamčíková
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie/Zdroj: Referát samosprávnych orgánov MMK/