Prejsť na obsah

Zasadnutie: 26

Pokračovanie XXII. zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 23.02.2021
Dátum publikovania: 19.02.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 584 - 586
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

pokračovanie XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

23. februára (utorok) 2021 od 13.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 8. februára 2021:

1. ZIP 4,56 MB (14/2) Pokračovanie rokovania MZ o bode „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta