Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVII

XXVII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 02.03.2022
Dátum publikovania: 27.02.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 912 - 917
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 

XXVII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
2. marca 2022 (streda) od 14.00 hod.
formou ONLINE rokovania, s týmto programom:

 

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 204,13 KB Vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 194,61 KB Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 168,66 KB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním niektorých dotácií PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 763,96 KB Materiálna a finančná pomoc pre partnerské mesto Užhorod PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. --- Záver