Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 08.03.2019
Dátum publikovania: 06.03.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 59 - 61
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 
IV. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
8. marca 2019 (piatok) od 9.00 hod.
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
 
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 
1. ZIP 440,62 KB Informácia o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľností daňovému subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 a návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 1,05 MB Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. --- Záver