Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 22.03.2019
Dátum publikovania: 20.03.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 62 - 66
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 

V. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. marca 2019 (piatok) od 8.30 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 – informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. --- Záver