Prejsť na obsah

Uznesenia: 12 - 20

II. (mimoriadne) zasadnutie