Prejsť na obsah

Uznesenia: 55 - 56

V. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 30.12.2022

UZNESENIE: 55

Názov:
Schválenie zverejneného programu V. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné