Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003784-009 zo dňa 04.04.2022 o tom, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky ŠKODA Felicia, zelenej farby, EČV: KE 470EU, VIN: TMBEGF613X7062422 nenadobúda štát a súčasne podľa § 67 ods. 6 zákona o odpadoch určuje, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/002540-007 zo dňa 29.03.2022 o tom, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky TOYOTA Avensis, EČV: KE 729KE, VIN: SB1ED56L80E042559 nenadobúda štát a súčasne podľa § 67 ods. 6 zákona o odpadoch určuje, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003437-007 zo dňa 23.03.2022 o tom, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky Ford Escort, EČV: KE 566EP, VIN: WF0NXXCANVB57255 nenadobúda štát a súčasne určuje, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.