Prejsť na obsah

Uznesenia: 601 - 619

pokračovanie XIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 09.11.2004

UZNESENIE: 613

Názov:
Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Brody pre Vladimíra Petríka a manželku Alenu

Ostatné

601. PDF 38,04 KB Zmena uznesenia MZ č. 475 zo dňa 24. - 25. 6. 2004
602. PDF 38 KB Zmena uznesenia MZ č. 491 zo dňa 24. - 25.6.2004
603. PDF 38,24 KB Zmena uznesenia MZ č. 474 zo dňa 24. - 25.6.2004
604. PDF 38,46 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Huštáky pre AGENTÚRU GES, spol. s r. o.
605. PDF 38,41 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Krásna pre Petra Berezňáka
606. PDF 38,39 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Severné mesto pre firmu Ekostar, s.r.o.
607. PDF 38,33 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Košické Hámre pre PhDr. Máriu Gedeonovú
608. PDF 38,38 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Severné mesto pre Tibora Görcsösa
609. PDF 38,42 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa pre Ing. Vincenta Jutku, MUDr. Mariannu Jutkovú a Ing. Beátu Begániovú
610. PDF 38,42 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
611. PDF 38,54 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Krásna pre Ing. Romana Mitruka a manželku Miriam, rod. Hamrákovú
612. PDF 38,43 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť NOVEKON, s.r.o.
614. PDF 38,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti k.ú. Terasa pre Ing. Igora Presaloviča
615. PDF 38,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
616. PDF 38,4 KB Odpredaj nehnuteľností v k ú. Košická Belá pre obec Košická Belá
617. PDF 38,42 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Grunt formou obchodnej verejnej súťaže
618. PDF 38,41 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Grunt formou obchodnej verejnej súťaže
619. PDF 38,34 KB Zmeny v komisiách MZ