Prejsť na obsah

Uznesenia: 541 - 562

pokračovanie XII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 02.09.2004

Zoznam

541. PDF 38,56 KB Odpredaj predajného kiosku v k.ú. Skladná formou obchodnej verejnej súťaže
542. PDF 38,57 KB Odpredaj domu a pozemku v k.ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
543. PDF 38,52 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Východoslovenskú energetiku
544. PDF 38,2 KB Zmena uznesenia MZ č. 477 zo dňa 24.-25.6.2004
545. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Petra Ondu a Ing. Jozefa Maňa
546. PDF 38,69 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Fridricha Lacka a manželku Ing. Ivetu Lackovú
547. PDF 38,2 KB Odpredaj budovy v k.ú. Stredné mesto pre Helenu Glosíkovú
548. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre Petra Kušníra
549. PDF 38,43 KB Odpredaj rodinného domu a pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Dušana Ivana
550. PDF 38,68 KB Zámena pozemkov v k.ú. Letná medzi mestom Košice a firmou RUBÍN, spol. s r.o.
551. PDF 38,36 KB Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta v nehnuteľnosti - budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Katarínu Sulleiovú a Sírius, spol. s r.o.
552. PDF 38,52 KB Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta budovy a pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre Košický samosprávny kraj
553. PDF 38,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti - parkoviska v k.ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva pre Ing. Jána Marušina a Ing. Jána Podhorského
554. PDF 38,41 KB Odpredaj pozemku a budovy v k.ú. Stredné mesto pre Martina Balogha
555. PDF 38,7 KB Zámena pozemkov v k.ú. Myslava medzi mestom Košice a Vladimírom Mačangom a Jaroslavom Mačangom
556. PDF 38,18 KB Zmena uznesenia MZ č. 499 zo dňa 24. a 25.6.2004
557. PDF 38,56 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Helenu Oreničovú a Oľgu Čitákovú
558. PDF 38,37 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Dušana Haricha a Elenu Harichovú
559. PDF 38,35 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Janu Vávrovú
560. PDF 38,29 KB Odpredaj domu a pozemku v k.ú. Šebastovce pre Helenu Lopatkovú
561. PDF 39,24 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 441 zo dňa 29.4.2004
562. PDF 38,24 KB Zmena v komisii cirkví pri mestskom zastupiteľstve