Prejsť na obsah

Zasadnutie: 43

14. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.04.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

14. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. apríla 2006 ( streda ) od 14.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:
1. --- Otvorenie
2. --- Zloženie sľubu primátora mesta Košice a náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach
3. --- Voľba návrhovej, mandátovej komisie
4. --- Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora mesta Košice a poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach
5. --- Vystúpenie primátora mesta Košice
6. --- Príhovor hostí, predsedov poslaneckých klubov a starostov mestských častí
7. --- Správa návrhovej komisie
8. --- Záver