Prejsť na obsah

Zasadnutie: 44

pokračovanie XXII. rokovania

Informácie

Dátum konania: 09.05.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

pokračovanie XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

9. mája 2006 ( utorok ) o 14.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2006.Ing. František Knapík