Prejsť na obsah

Uznesenia: 1216 - 1232

pokračovanie XXV. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 09.11.2006

Zoznam

1216. RTF 13,85 KB Odkúpenie pozemkov v k.ú. Barca od Kňazského seminára Sv. Karola Boromejského
1217. RTF 11,93 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 1057 zo dňa 27.4.2006
1218. RTF 13,65 KB Odkúpenie prevádzkového objektu v k.ú. Terasa pre majetkovopráv. vysporiadanie bud. na Tr. SNP 39 v Košiciach a násl. zverenie maj. mesta Košice-Západ
1219. RTF 18,97 KB Bezodplatný prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Šebastovce pre mesto Košice
1220. RTF 14,99 KB Dlhodobý prenájom pozemku v k.ú Furča pre Gymnázium Exnárova 10, Košice
1221. RTF 13,62 KB Zámena pozemkov v k.ú. Hušťáky so spoločnosťou VSH development, s.r.o.
1222. RTF 14,46 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
1223. RTF 12,65 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Furča pre Jána Kleca a manželku Helenu Klecovú
1224. RTF 12,54 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre MONAQ Leasing, s.r.o.
1225. RTF 12,3 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Júliu Cakociovu a Ing. Jána Marenčíka a manželku
1226. RTF 14,73 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre VSE a.s.
1227. RTF 11,73 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Vladimíra Hirka
1228. RTF 13,29 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Jaklovce pre Poľnohospodárske družstvov Kluknave
1229. RTF 16,01 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Košice – sídlisko Ťahanovce
1230. RTF 12,33 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Poľov, filiálka Pereš Košice
1231. RTF 14,27 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre CITY SERVIS, a.s.
1232. RTF 13,89 KB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa s finančným vyrovnaním