Uznesenia: 477 - 478

XV. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 05.06.2008

UZNESENIE: 477

Názov:
Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Krásna nad Hornádom – Východné mesto

Ostatné