Prejsť na obsah

Zasadnutie: 27

pokračovanie XXI. rokovania

Informácie

Dátum konania: 16.12.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie XXI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2008 (utorok) o 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXI. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 10. decembra 2008.


Ing. František Knapík
primátor mesta Košice