Uznesenia: 891 - 899

XXVII. (mimoriadne) rokovanie