Prejsť na obsah

Zasadnutie: 24

Pokračovanie XXII. zasadnutia

Informácie

Dátum konania: 24.09.2018
Dátum publikovania: 20.09.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

pokračovanie XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. septembra 2018 (pondelok) od 7.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 17. septembra 2018.